"Många bäckar små blir en stor å"

Detta ordspråk passar vår affärsmodell alldeles utmärkt. Som en enskild person med begränsade resurser så kan det vara svårt att åstadkomma mycket. Men en grupp människor med goda avsikter kan åstadkomma storverk. Det bevisar människans historia gång på gång.

FASTIGHETSINVESTRERING 101

När man hör ordet fastighetsinvestering så kan det låta komplicerat. Det är många frågor som ska lösas. Men som investerare i SA-HUS så kan du luta dig tillbaka. Vi sköter allt från idé till slutförande. Det enda du behöver göra är att investera i det projekt som du tror på. 

VÅR AFFÄRSIDÉ

1

2

3

Köpa attraktiva fastigheter

 

Inför varje köp gör vi efterforskningar och upprättar en projektbudget. Vi köper sedan attraktiva fastigheter som passar in i vår projektbudget.

Utveckla fastigheten

 

När vi har köpt en fastighet så startar arbetet omgående med nybygge eller renovering.

Sälja med god vinst

 

Slutsyftet är att sälja utvecklad fastighet med vinst. Denna vinst fördelas mellan oss och våra investerare

FORSKNING OCH VÄRDERING


Inför varje inköp gör vi nogranna studier. Vi studerar fastighetspriser tillsammans med mäklare. Vi studerar detaljplaner. Vi studerar eventuellt renoveringsbehov. Vi studerar nybyggnadspriser. Utifrån dessa faktorer tar vi fram en budget som vi sedan förhåller oss till genom hela projektet. Vi gör inte en affär om vi inte är säkra på att det är en bra affär för oss och våra investerare

ETT LYCKAT PROJEKT


Vad är då ett lyckat projekt? Vi på tror att i ett lyckat projekt så är alla parter nöjda med samarbetet. Vi och våra investerare går med vinst likaså våra samarbetspartners. Slutkunden är nöjd med sitt nya hem. Detta stärker vårt varumärke och gör det möjligt för oss att växa annu mer tillsammans med våra investerare.

Copyright © All Rights Reserved